Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Digitalt basiskurs i økonomisk rådgivning

Legg til i eigen kalender
Dato:
27. januar 2021 12:00 - 15:00
Stad:
Webinar
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Veiledere i Nav og ansatte i tjenester som samhandler med Nav.

Målet med basiskurset er å gi deltakerne kunnskap om å avdekke og forebygge økonomiske problemer, uavhengig av stilling og arbeidsoppgaver.

Publisert 15.12.2020

Basiskurset er en del av Fylkesmannen sin kursrekke innen økonomisk rådgivning. Kurset er digitalt og varer fra kl 12-15

Økonomisk rådgivning er en lovpålagt individuell rettighet etter sosialtjenesteloven § 17. Tjenesten er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret, ansatte i NAV-kontorene, og ansatte i tjenester som samhandler med Nav, må derfor ha grunnleggende kunnskap om tjenesten.  

Mange kan ha økonomiske problemer selv om de ikke gir uttrykk for det. For å ha nytte av dette kurset trenger det dermed ikke i hovedsak dreie seg om at bruker kommer i kontakt med deg for økonomisk råd og veiledning.  

Målet med dette kurset er derfor at kursdeltakerne etter en kurs skal ha kunnskap til å avdekke og forebygge økonomiske problemer, uavhengig av stilling og arbeidsoppgaver. Videre skal deltakerne etter endt kurs også kunne bistå med råd og veiledning, samt å kunne videreformidle personer som trenger det, til økonomisk rådgivning. 

Dette er kurset for deg som: 

  • Arbeider i kommunale oppfølgingstjenester (bolig, rus og psykisk helse).
  • Arbeider i barnevernstjenesten.
  • Arbeider med statlige ytelser.
  • Er nyansatt i Nav-kontor, eller som trenger helt grunnleggende kunnskap om økonomisk rådgivning.

For å få tilstrekkelig kompetanse innen økonomisk rådgivning, anbefales Nav-ansatte også å gå på kurset «grunnkurs i økonomisk rådgivning». 

Påmeldingsfrist 25.01.2021.

 

Påmelding

Legg til i eigen kalender
Dato:
27. januar 2021 12:00 - 15:00
Stad:
Webinar
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Veiledere i Nav og ansatte i tjenester som samhandler med Nav.