Webinar: Tre fallgruver å unngå når kommunen gir økonomisk garanti til en annen virksomhet

Dato:
1. desember 2020 10:00 - 11:30
Stad:
Webinaret foregår via Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Ledere og saksbehandlere i kommunene
Fotograf: Egin Akyurt fra Pixabay

På webinaret går vi gjennom vanlige feil som blir gjort når søknader om økonomisk garanti saksbehandles og legges fram for kommunestyret. Webinaret er for ledere, saksbehandler og andre som er spesielt interessert i tema kommunale garantier.

Publisert 19.11.2020

Det er få søknader om økonomiske garantier i de fleste kommuner. Saksbehandlere i kommunene har derfor ofte lite eller ingen erfaring med å behandle slike søknader.

Søknader om kommunale garantier er gjerne saker med et betydelig press fra mange aktører i lokalsamfunnet. Lokale media følger ofte nøye med på disse sakene. Det gjør det ekstra viktig at saksbehandler i kommunen er trygg både på det nye regelverket, de vurderinger som må gjøres, i tillegg til selve prosessen.

De sakene som kommer til behandling i kommunestyrene og til godkjenning hos Fylkesmannen per i dag er ofte mangelfulle. I en del tilfeller må de tilbake for nytt vedtak i kommunestyret på grunn av feil.

I dette webinaret går fagdirektør Kristine Enger gjennom de tre vanligste feilene som gjøres ved behandling av søknader om kommunale garantier, tre fallgruver som vi kaller det. På webinaret forteller vi også om hvordan Fylkesmannen kan gi de som har behov for få vite mer om kommunale garantier ytterligere kunnskap og veiledning gjennom et eget fordypningskurs. 

Dette webinaret går den 1. desember kl. 10.00 - 11.30. Det går et tilsvarende webinar den 3. desember 2020. 

Dato:
1. desember 2020 10:00 - 11:30
Stad:
Webinaret foregår via Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Ledere og saksbehandlere i kommunene