Webinar: Oppvekstkonferanse

Dato:
2. desember 2020 09:00 - 12:00
Stad:
Webinar
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Alle som jobbar med og for barn og unge, politikarar, ungdomsråd og andre

Den årlege oppvekstkonferansen set fokus på barn og unge som av ulike grunnar strevar med livet. På grunn av koronasituasjonen blei konferansen, som skulle vore arrangert i juni i år, avlyst.

Publisert 04.11.2020

Sjølv om vi er midt i ein pandemi betyr ikkje det at situasjonen for utsette barn og unge har blitt bedre. Korleis har det vore for barn og unge i det halvåret vi nå har vore gjennom? Kva har vore dei viktige tiltaka i kommunane og korleis kan kommunane planlegge for det vidare arbeidet? Dette er noko av det vi har fokus på i dette webinaret om utsette barn og unge i Rogaland.

For meir informasjon om dei ulike innlegga: Sjå vedlagt program.

Det er inga deltakaravgift på konferansen.

Det blir sendt ut lenke for å følge strømminga på e-post til deltakarane i forkant av webinaret.

Påmeldingsfrist 24.11.20.

 

 

Dato:
2. desember 2020 09:00 - 12:00
Stad:
Webinar
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Alle som jobbar med og for barn og unge, politikarar, ungdomsråd og andre