Kurs i kommunalrettslige tema

Dato:
21. oktober 2020 09:00 - 15:00
Stad:
Statens hus, møterom 1
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Hovedsakelig ansatte i politisk sekretariat i kommunene, men kurset kan også være nyttig for andre ansatte i administrasjonen og  kommunestyremedlemmer
Påmeldingsfrist:
13.10.2020 00:00:00

Fylkesmannen inviterer til kurs i kommunalrettslige temaer på Statens hus den 21. oktober. Kurset er gratis.

Av smittevernhensyn setter vi en grense på maks 20 kursdeltakere. Ved mange påmeldte vil de første 20 få plass. 

Program for dagen: 

09:00 - 10:00 Lokale vedtak om smittevern v/Anders Mygland og Maren Skåden

10:00 - 10:15 Pause

10:15 - 11:15 Kommunale vedtak om garantier kommuneloven § 14-9 v/Kristine Enger

11:15 - 12:15 Lunsj

12:15 - 15:00 (med pauser der det passer) 

En gjennomgang av noen kommunalrettslige tema v/Maren Skåden

- Interkommunalt samarbeid

- Valg til folkevalgte organer med fokus på bestemmelsene om uttreden, fritak, suppleringsvalg, opprykk og nyvalg

- Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer

- Krav til habilitet i kommuneloven og forvaltningsloven

 

 

Dato:
21. oktober 2020 09:00 - 15:00
Stad:
Statens hus, møterom 1
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Hovedsakelig ansatte i politisk sekretariat i kommunene, men kurset kan også være nyttig for andre ansatte i administrasjonen og  kommunestyremedlemmer
Påmeldingsfrist:
13.10.2020 00:00:00

Kontaktpersonar