Plan- og byggesakswebinar

Dato:
21. september 2020 12:00 - 13:45
Stad:
Webinar (Teams e.l.)
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
plan- og byggesaksbehandlere

Fylkesmannen inviterer kommunene til webinar for plan- og byggesaksbehandlere mandag 21. september.

På grunn av koronasituasjonen blir det ikke avholdt noen fysisk plan- og bygningsrettskonferanse i 2020 fra Fylkesmannens side. Vi ønsker likevel å nå ut til kommuenene med en oppdatering på hva som rører seg innenfor dette rettsområde, og avholder derfor et webinar mandag 21. september, kl. 12.00 - 13.45.

Klikk på denne lenken for å delta på webinaret:

Bli med i Microsoft Teams-møte

Program:

12:00 - 12:50: Nytt fra fylkesmannen v/samfunnsavdelingen, miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen.

12:50 - 13:00: Pause

13:00 - 13:30: Valget mellom dispensasjon eller planendring, og ulike planprosessuelle spørsmål (endring av plan etter høring, utdaterte planer m.m.) 

13:30 - 13:45: Spørsmål fra kommunene

Vi setter av god tid til spørsmål, så kom gjerne med spørsmålene til Tage A. T. Eriksen i forkant (til fmroter@fylkesmannen.no). Det er også mulig å stille spørsmål underveis gjennom chat-funksjonen i Teams.

Det kan bli aktuelt med flere webinarer utover høsten hvis det viser seg å være god interesse for dette.

Dato:
21. september 2020 12:00 - 13:45
Stad:
Webinar (Teams e.l.)
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
plan- og byggesaksbehandlere