Nettverkssamling for ACT, FACT og andre typer oppsøkende samhandlingsteam

Dato:
23. september 2020 12:00 - 15:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Ansatte og ledere i Rogalands ACT og FACT team, samt andre som arbeider med eller vurderer å arbeide med metodikken
Påmeldingsfrist:
01.09.2020 00:00:00

Fylkesmannen, i samarbeid med en rekke kompetansemiljø innen rus og psykisk helsearbeid, inviterer til ny nettverkssamling for Rogalands ACT og FACT team. NKROP vil presentere sluttrapport «Evaluering av FACT-team i Norge». Det vil også bli rom for spørsmål og diskusjon knyttet til rapporten.

Andre typer samhandlingsteam som er inspirert av FACT metodikken er hjertelig velkomne til å delta. Det samme er forprosjekt som har fått tilskudd til å arbeide med modellen, samt kommuner og DPS som vurderer å etablere ACT eller FACT team.

 

Nettverkssamlingen vil foregå på Teams.

 

Vedlagt finner dere foreløpig program.

Legg til i eigen kalender
Dato:
23. september 2020 12:00 - 15:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Ansatte og ledere i Rogalands ACT og FACT team, samt andre som arbeider med eller vurderer å arbeide med metodikken
Påmeldingsfrist:
01.09.2020 00:00:00

Kontaktpersonar

Dokument