Kommuneøkonomidagen august 2020

Dato:
25. august 2020 09:00 - 14:30
Stad:
Clarion Hotel Energy, Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Ordførarar, kommunedirektørar/rådmenn og økonomiansvarlege i kommunane

Fylkesmannen inviterer i samarbeid med KS Rogaland til Kommuneøkonomidagen tysdag 25. august 2020 på Clarion Hotel Energy i Stavanger. Dette er en konferanse med oppmøte.

Kommuneøkonomidagen er ei fast årleg samling for ordførarar, kommunedirektørar/rådmenn og økonomiansvarlege i kommunane.

Kommuneøkonomidagen 2020 blei avlyst i vår pga. koronautbrotet. Behovet for å kome saman til ei samling med kommuneøkonomi som tema er stort. Derfor arrangerer Fylkesmannen Kommuneøkonomidagen i samarbeid med KS Rogaland med eit heilt nytt program allereie den 25. august 2020.

Vi får innleiarar frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), frå KS, Universitetet i Stavanger, NAV Rogaland, kommunar i Rogaland og Fylkesmannen. Program vert lagt ut her så snart det er klart.

Påmeldingsfrist: fredag 14. august 2020 kl. 12 
Påmelding er bindande.

Er påmeldingsfristen passert, ta kontakt direkte med Fylkesmannen, sjå kontaktpersonar.

Påmelding til Kommuneøkonomidagen 25. august 2020

Legg til i eigen kalender
Dato:
25. august 2020 09:00 - 14:30
Stad:
Clarion Hotel Energy, Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Ordførarar, kommunedirektørar/rådmenn og økonomiansvarlege i kommunane