Kommuneøkonomidagen august 2020

Dato:
25. august 2020 09:00 - 14:30
Stad:
Clarion Hotel Energy, Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Ordførarar, kommunedirektørar/rådmenn og økonomiansvarlege i kommunane

Fylkesmannen inviterer i samarbeid med KS Rogaland til Kommuneøkonomidagen tysdag 25. august 2020 på Clarion Hotel Energy i Stavanger. Dette er en konferanse med oppmøte.

Kommuneøkonomidagen er ei fast årleg samling for ordførarar, kommunedirektørar/rådmenn og økonomiansvarlege i kommunane.

Kommuneøkonomidagen 2020 blei avlyst i vår pga. koronautbrotet. Behovet for å kome saman til ei samling med kommuneøkonomi som tema er stort. Difor arrangerer Fylkesmannen Kommuneøkonomidagen i samarbeid med KS Rogaland allereie den 25. august 2020 med eit heilt nytt program.

Program fra kl. 09.00 - 14.30

Opning v/ fylkesmann Lone Merethe Solheim

Situasjonen i kommunane sett frå KS Rogaland
v/ styreleiar i KS Rogland Odd Stangeland

Kartleggingar av Rogalandskommunane
v/ direktør for økonomi i KS Rune Bye og spesialrådgivar i KS Sigmund Engdal
(digital overføring frå Oslo)

Arbeidsløysa i Rogaland og forventa utvikling
v/ direktør NAV Rogaland Merethe Prytz Haftorsen

Pause

Barnevernsreforma 2022 – behov for meir samarbeid mellom kommunane
Covid-19 tilskot til sårbare eldre og til sosiale tenester
 
v/ ass. avdelingsdirektør for Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga Rigmor Kvia de Waard

Makroøkonomi, renter og økonomisk berekraft – vegen vidare etter Covid-19 
v/ utlånsdirektør i Kommunalbanken Lars Strøm Prestvik

Lunsj i restauranten kl. 11.30

Smart spesialisering i Rogaland
v/ prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS Rune Dahl Fitjar

Pause

Kva har vi lært i møte med Korona Covid-19 utbrotet om å bruke ressursane på ein god måte og kva tar vi med oss i møte med ei mogeleg neste smittebølge?

v/ panel med økonomisjef Sabina Leto frå Sola kommune, kommuneoverlege Hans Petter Torvik frå Sandnes kommune, kommuneoverlege Katrine Marie Haga Nesse frå Karmøy kommune og rådmann Øyvind Valen frå Suldal kommune

Dialogen vert leda av fylkeslege Janne Dahle-Melhus, Fylkesmannen i Rogaland.


Kommuneøkonomidagen er avholdt. Se detaljert program vedlagt. Presentasjonene er sendt ut til alle deltakerne på e-post. Ta kontakt om du har deltatt på arrangementet, men ikke fått tilsendt presentasjonene. 

Dato:
25. august 2020 09:00 - 14:30
Stad:
Clarion Hotel Energy, Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Ordførarar, kommunedirektørar/rådmenn og økonomiansvarlege i kommunane