AVLYST Barneperspektivet i Nav

Dato:
26. mai 2020 10:00 - 15:15
Stad:
Radisson Blu Atlantic Hotel
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
tilsette i NAV

På grunn av utviklingen av korona har Fylkesmannen i Rogaland valgt å avlyse denne samlingen.

Korleis kan Nav arbeide for å betre situasjonen for utsette barn og unge? Invitasjon til nettverkssamling om barneperspektivet i Nav

Tidleg innsats og tverrfagleg samarbeid er nøkkelomgrep når ein snakkar om arbeidet med risikoutsette barn og unge.

Forsking omkring fråfall i vidaregåande skule og arbeidslivet viser at fråfall må sjåast i lys av dei erfaringane dei unge har med seg gjennom livet frå grunnskule og oppvekst. Nav er i kontakt med foreldre i krevjande livssituasjonar. Korleis kan Nav arbeide for å betre situasjonen til desse barna?

Kurset er gratis, påmelding er bindande. Ikkje meld forfall blir belasta med kr. 600. Studentar i NAV som ynskjer å delta kan melde seg på, men NAV-kontoret blir belasta med dagpakkeprisen.  

Påmeldingsfrist 4. mai 2020. 

 

 

Dato:
26. mai 2020 10:00 - 15:15
Stad:
Radisson Blu Atlantic Hotel
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
tilsette i NAV