Velkomen til Landbrukskonferansen 2020

Dato:
16. mars 2020 08:30 - 15:30
Stad:
Clarion Hotel Stavanger
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, KS, Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane i Rogaland, Rogaland bondelag, Agrovisjon, LO og NHO.
Målgruppe:
Folkevalde i kommunane og fylkeskommunen, bønder og representantar for bondeorganisasjonar, tilsette i kommunal-, regional- og statleg landbruksforvaltning, næringar knytt til landbruket og elles alle med interesse for landbruk og landbrukspolitikk.

Olaug Bollestad kjem, gjer du? Olaug får godt selskap av administrerende direktør i Innovasjon Norge Håkon Haugli, generalsekretær i Norges Bondelag Sigrid Hjørnegård og fleire andre gode folk. 240 deltakarar var med på landbrukskonferansen 2019, så her blir det høve til å treffe både kjende og ukjende. Velkomen!

På konferansen tek vi opp tidsaktuelle tema som innovasjon i eit berekraftig landbruk, grøn retning i finansmiljøet og vegen vidare for landbruket i klimafloka.

Programmet for dagen kan du lese her.

Påmelding

Du melder deg på konferansen ved å fylle ut skjemaet. Når skjemaet er sendt inn vil du få ein e-post som stadfester påmeldinga. Det kostar 950 kr å delta på konferansen, og faktura blir sendt ut i etterkant. Påmeldinga er bindande etter 9. mars.

Skjema for påmelding til Landbrukskonferansen 2020

Eg ønsker å få informasjon om framtidige landbrukskonferansar, og meiner det er greitt å stå på deltakarlista
Legg til i eigen kalender
Dato:
16. mars 2020 08:30 - 15:30
Stad:
Clarion Hotel Stavanger
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, KS, Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane i Rogaland, Rogaland bondelag, Agrovisjon, LO og NHO.
Målgruppe:
Folkevalde i kommunane og fylkeskommunen, bønder og representantar for bondeorganisasjonar, tilsette i kommunal-, regional- og statleg landbruksforvaltning, næringar knytt til landbruket og elles alle med interesse for landbruk og landbrukspolitikk.