Tilskotskonferansen 2020

Dato:
9. januar 2020 08:30 - 15:30
Stad:
Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2 Stavanger
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Er leiar for eller arbeidar med helse, sosial og barnevernstenester i kommunen

Har du ansvar for eller jobbar du med helse-, sosial- eller barnevernstenester i kommunen? På Tilskotskonferansen 2020 blir du oppdatert på nasjonale mål og prioriteringar – og kva verkemiddel kommunane har til rådvelde for neste år.

Fokusområder

  • Leve hele livet- Reforma legg opp til at eldre skal få brukt ressursane sine og dekkje behova sine i alle deler av alderdommen. Dei gode løysningane finnes i kommunane og reforma vil tilrettelegge for at lokale løysningar spres. 
  • Barn og unge- Vi ynskjer merksemd på mål og verkemiddel kommunane kan ha nytte av i arbeidet med utsette barn og unge. 
  • OP-RUS- Er inne i sitt siste år i 2020. Korleis bruke siste år av reform og kva er status for vidare satsing?

 

Denne gongen opnar vi for "workshop" i samband med søknad om tilskot/tilskotsarbeid om det er interesse for dette. Ynskjer kommunen eit slikt tilbot, sett kryss

Kurset er gratis, med bindande påmelding. Ikkje-meld forfall blir belasta med kr. 600,-. Eventuelle reisekostnader må dekkjast av deltakar.

Programmet finn du som vedlegg.

 

Påmeldingsfrist 12.12.2019.

Det er fortsatt ledige plasser. Om det fortsatt er noen som ønsker å delta, send navn og evt. allergier til Frøydis Hogstad:  fmrofho@fylkesmannen.no.

Dato:
9. januar 2020 08:30 - 15:30
Stad:
Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2 Stavanger
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Er leiar for eller arbeidar med helse, sosial og barnevernstenester i kommunen