Fagsamling for avdelingsleiarar/leiarar med fagansvar for dei sosiale tenestene i Nav.

Dato:
28. januar 2020 11:00 - 15:00
Stad:
Clarion Hotel Stavanger
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
avdelingsleiarar/leiarar med fagansvar for dei sosiale tenestene i Nav.

Fylkesmannen vil i dialog med dykk gjennomgå/drøfte/informere om ulike utfordringar, praksis eller nye føringar/regelverk.

Det er målet vårt at vi kan bruke desse samlingane på tema som er viktige for dykk, og vi ønskjer derfor at de kjem med innspel til tema for samlingane. Nytt merknadsfeltet til å sende inn problemstillingar, eller send på e-post til fmrogid@fylkesmannen.no

Kurset er gratis, med bindande påmelding. Ikkje meld forfall blir belasta med kr 600,-. Eventuelle reisekostnader må dekkjast av deltakar.

Vi starter med lunsj kl 11. 

Påmeldingsfrist 06.01.2020.

Legg til i eigen kalender
Dato:
28. januar 2020 11:00 - 15:00
Stad:
Clarion Hotel Stavanger
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
avdelingsleiarar/leiarar med fagansvar for dei sosiale tenestene i Nav.