2018 Etterutdanningskurs for lærarar i norskopplæringa og grunnskoleopplæringa for vaksne

Dato:
15. november 2018 - 16. november 2018
Stad:
Scandic Maritim Haugesund eller Clarion Hotel Energy Stavanger
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Rogland
Målgruppe:
Lærarar i grunnskolen for vaksne og norsklærarar for vaksne
Memo
Du kan nå melde deg på etterutdanningskursa i november. (Foto: Microsoft)

Velkommen til etterutdanningskurs torsdag 15. november i Haugesund og 16. november i Stavanger. Alle lærarar som anten underviser vaksne etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap, eller etter Kunnskapsløftet på grunnskoleområdet er hjarteleg velkomne til kurs.

Det blir to enkle kursdagar utan overnatting og de kan velge mellom seks ulike parallelle sesjonar. Det er mogleg å delta på begge dagane viss ein ønskjer det.

Her finn ein program og lenke til påmelding.

Bindande påmelding innan 19. oktober.