Nå skal innbyggjarane på fastlandsdelen av Karmøy høyrast

Ønsker folk i denne delen av Karmøy å tilhøyra Haugesund eller Karmøy? Det vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet ha svar på. Derfor har Fylkesmannen i Rogaland fått i oppdrag å gjennomføra ei innbyggarhøyring. Snart kan folk som bur på fastlands-Karmøy få ein telefon.

Det er Opinion som skal gjennomføra undersøkinga. Dette skjer på telefon. Dei startar alt denne veka slik at resultatet er klart før folk drar på ferie.

Kor mange skal spørjast?

Det bur rundt 9 000 innbyggarar i det aktuelle området av Karmøy kommune. Opinion skal syta for at høyringa blir representativ, både med tanke på kjønn og alder. Det betyr i praksis at dei ikkje gir seg før 600 personar har svart. 

Dei startar arbeidet onsdag 17. juni og er truleg ferdige måndag 22. juni. Dei ringer ikkje folk på søndagar.

Hjelp, det ringer frå eit ukjent nummer!

Ikkje alle liker å ta telefonen når dei ser eit ukjent nummer på skjermen. Det forstår me. Så dersom Opinion ringer deg, er det dette nummeret du ser: 61 40 91 50. Då veit du i alle fall kven det er og kva det gjeld.

Kva spørsmål blir stilt?

Opinion presenterer seg på denne måten:

«Hei, mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Vi ringer på vegne av Fylkesmannen i Rogaland. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt Fylkesmannen i Rogaland om å gjennomføre en innbyggerhøring om en eventuell grensejustering av «fastlandsdelen» av Karmøy kommune til Haugesund kommune. Dette for å høre hva innbyggerne i dette området mener. En slik endring vil i så fall innebære at området fra Kolnes/Norheim til Fosen, samt øyene øst for Karmsundet, i fremtiden vil høre til Haugesund.»

Spørsmål 1:

Kan du bekrefte at du er folkeregistrert på fastlandsdelen i Karmøy kommune?

  1. Ja
  2. Nei

Spørsmål 2:

Ønsker du en grensejustering av fastlandsdelen av Karmøy, slik at området du bor i blir en del av Haugesund kommune?

  1. Ja
  2. Nei
  3. Vet ikke/usikker

Bakgrunn

Kjønn og alder.

 

Les også: Kommunal- og moderniseringsdepartementet ynskjer å høyre innbyggjarane på fastlands-Karmøy om grensejustering