Fylkesmannen godkjenner kommunal lånegaranti til Egersunds Mandssangforening

Fylkesmannen har godkjent vedtak gjort av Eigersund kommunestyre om å gi selvskyldnergaranti for lån på inntil 12,5 millioner kroner til Egersunds Mandssangforening. 

Mandssangforeningen har søkt Eigersund kommune om lånegaranti for å kunne realisere eiendommen i Ludvig Feylingsgt. 25 i Egersund, kjent som Sangerlosjen.

Fylkesmannens godkjenning er en kontroll av at garantien ikke strider mot forbudet i kommuneloven om at kommunale garantier ikke kan gis for næringsvirksomhet som drives av andre. I tillegg skal Fylkesmannen vurdere sannsynligheten for at garantien må innfris og dermed kunne skape økonomiske problemer for kommunen. 

I våre vurderinger inngår de usikre tidene både på grunn av koronautbruddet og på grunn av den generelle nedgangen i økonomien. Fylkesmannen legger stor vekt på kommunens egen vurdering av økonomisk risiko. Fylkesmannens vurderinger og konklusjon om godkjenning av garantivedtaket framgår av vedlagte brev.