Søknad om løyve frå Norsk Gjenvinning AS avd. Haugesund

Norsk Gjenvinning AS avd. Haugesund har søkt om løyve til mottak, sortering og mellomlagring av avfall og enkelte typar farleg avfall, på anlegget i Storasundvegen på Torvastad i Karmøy kommune.

Eventuelle merknadar kan sendes fmropost@fylkesmannen.no eller Fylkesmannen i Rogaland, pb. 59, 4001 Stavanger.

Sjå høyringsdokumenta i lenkene til denne nettsaka.