Søknad om løyve frå Norsk Gjenvinning AS avd. Haugesund


Høyringsfrist 13. juli 2018 00:00

Norsk Gjenvinning AS avd. Haugesund har søkt om løyve til mottak, sortering og mellomlagring av avfall og enkelte typar farleg avfall, på anlegget i Storasundvegen på Torvastad i Karmøy kommune.

Eventuelle merknadar kan sendes fmropost@fylkesmannen.no eller Fylkesmannen i Rogaland, pb. 59, 4001 Stavanger.

Sjå høyringsdokumenta i lenkene til denne nettsaka.