Åkrehamn reinseanlegg - utslepp av reinsa avløpsvatn frå Karmøy kommune


Høyringsfrist 19. juli 2018 00:00

Karmøy kommune har søkt Fylkesmannen i Rogaland om løyve til utslepp av reinsa avløpsvatn tilsvarande 15 000 pe. Utslepp som i dag er i drift frå Svlandsvik, Tjøsvollsjøen, Oliversbukt og Ferkingstad, skal samlast og førast til eit nytt reinseanlegg. Anlegget skal plasserast i Åkrehamn i Karmøy kommune

Sjå søknad og høyringsbrev i lenkene til denne nettsaka.