Søknad om løyve til tiltak i sjø i Nordre Sundet, Eigersund kommune


Høyringsfrist 09. september 2020 00:00

Kystverket Nordland har søkt om løyve etter forureininglova og forureiningsforskrifta til sprenging, mudring og dumping i Nordre Sundet, Eigersund kommune. 

Sjå høyringsbrev og søknad i dokumentlenkene.

Merknader kan sendast fmropost@fylkesmannen.no innan 09.09.2020.