Søknad om løyve til tiltak i sjø ved Kalstø i Karmøy kommune


Høyringsfrist 31. august 2020 00:00

Equinor ASA har søkt om løyve etter forureininglova og forureiningsforskrifta til utfylling i sjø ved eigedom 77/15, Kalstø i Karmøy kommune. 

Sjå høyringsbrev og søknad i dokumentlenkene.

Merknader kan sendast fmropost@fylkesmannen.no innan 31.08.2020.