Søknad frå Ecofiber Recycling AS om mottak og behandling av kasserte fritidsbåtar og avfall av glasfiber


Høyringsfrist 08. juni 2020 00:00

Anlegget det er søkt om løyve til er plassert i Midgårdveien 22, Forus i Stavanger kommune.

Merknadar kan sendast Fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no innan 8. juni. Sjå høyringsbrev og søknaden med vedlegg i dokumentlenkene.