Søknad om nytt løyve til Norsk Gjenvinning AS avd Stavanger


Høyringsfrist 14. desember 2019 00:00

Norsk Gjenvinning AS avd. Stavanger har søkt om nytt løyve til mottak, sortering og mellomlagring av avfall og farleg avfall. Søknaden gjeld anlegget i Midtgårdveien 28 i Stavanger kommune.

Sjå høyringsbrev og søknad med vedlegg i dokumentlenkene.