6.2 millionar til samhandling i Rogaland

81,6 millionar er delt ut til frisklivssentralar, rehabiliteringstiltak, samarbeid om lokalmedisinske senter og andre tiltak som skal byggje oppunder samhandlingsreforma. 6,2 millionar gjekk til kommunane i Rogaland.

Desse midlane kjem i tillegg til dei 5,6 milliardane som er overførte til kommunane, og som blir brukte til utskrivningsklare pasientar, kommunal medfinansiering og etablering av døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp.

Her er oversikt over tilskot til kommunane i Rogaland:
Kommune Tittel på søknad Samarbeidspartnere Tildeling 2012
Eigersund  Dalane distrikstmedisnske senter Bjerkreim, Sokndal, Lund, Helse Stavanger HF 700 000
Sandnes Sunn i Sandnes - etablere Sandnes helsesenter   800 000
Stavanger Nasjonal løsning for elektronisk kommunikasjon med helsestasjon Oslo, Bergen, Nasj. IKT, Norsk sykepleierforbund, Hdir, Norsk helsenett 400 000
Stavanger Prosjekt Stavanger lokalmedisinsk senter og samhandlingstiltak Sandnes, Stavanger, Randaberg, Klepp, Tinn, Gjesdal og Hå 900 000
Haugesund Utvikle lokalmedisinsk senter   900 000
Klepp Prosjekt samhandling, Jæren Tinn, Gjesdal, Hå, Jæren Dps, Helse Stavanger HF 600 000
Sola Oppfølging av samhandlingsreformen   570 000
Suldal Interkommunalt samarbeid om helse og omsorgstjenester Sauda, Vindafjord, Etne, Helse Fonna, Helsetorgsmodellen 400 000
Tysvær Med KOLS som følgessvenn - kan samhandling og kompetanse gjøre livet bedre? Helse Fonna, Høgskulen Stord/
Haugesund
230 000
Karmøy Kartlegging av pasienter med rehabiliteringsbehov i kommunen Helse Fonna, Høgskulen Stord/Haugesund 200 000
Karmøy "Opp og fram" - forebygge overvekt hos barn og unge Haugesund sykehus, Helse Fonna, helsestasjon m.fl. 500 000
Totalt     6200000