Klage på standpunktkarakter 2019

Korleis kan eg klage på standpunktkarakteren min?
Korleis kan eg klage på standpunktkarakteren min?

Her finn du rettleiing til klage på standpunktkarakter, skjema til faglærar og lenkje til elektronisk skjema.

Rettleiar

Elektronisk skjema

Klage i papirformat

Det vil framleis vere mogleg å sende klage pr. post.

Grunngiving frå faglærar