Dårlig grovfôravling? Du kan importere høy tollfritt

Mangel på grovfôr til dyra kan bøtes på med import. Landbruksdirektoratet fordeler en tollfri importkvote fra EU på 35 000 tonn høy årlig.

Ordinær tollsats for høy er 1,39 kr/kg. Tollkvoten fra EU er tollfri. Hele den tollfrie høykvoten fra EU for 2018 er fordelt, men kvoteandelene er omsettelige. Det vil si at det er mulig å kjøpe kvote fra andre som allerede har fått tildelt kvote.

Foretak som har kjøpt andel av høykvoten fra EU for 2018 finner du her. Så langt er det importert i overkant av 15 000 tonn av kvota på 35 000 tonn.

Ifølge Landbruksdirektoratet bør enn tollfri kvote på 35 000 tonn med høy være tilstrekkelig til å supplere markedet. Landbruksdirektoratet er imidlertid klar over den vanskelige grovfôrsituasjonen og følger markedet tett.

Vareomfanget til høykvoten er begrenset til tolltariffens varenummer 12.14.9091 (link til Tolltariffen finner du her). Det vil si at det går bare an å importere varer som blir klassifisert på dette varenummeret i tolltariffen. Dette inkluderer høy og frøhøy, men ikke halm som har et annet varenummer (varenummer 12.13.0001 og 12.13.0009).

Mer informasjon finner du hos Landbruksdirektoratet