Hopp til innhald

Tilsyn

Fylkesmannens fagavdelinger fører tilsyn med statlige, kommunale og private virksomheter i Oslo og Akershus. Formålet er å påse at rettssikkerhet og krav til gjeldende lovverk blir fulgt. Når kommunen/virksomheten formelt er varslet om tilsynet, legges det i kalenderen nedenfor. Oversikten oppdateres jevnlig. Det er kun planlagte tilsyn som legges ut, ikke hendelsesbaserte. 

Lenke til plan for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter i 2017- oppdatert 11. september med endringer for høsthalvåret.

 

Hvor ligger rapporter fra tilsynene?

Endelig tilsynsrapport legges ut under kalenderoppføringen. Avsluttede tilsyn finner du under via lenken "Vis tidligere hendelser". Kommunesøk er mulig på tilsyn som er publisert etter oktober 2015. 

Rapporter etter tilsyn med virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven finner du på Norske utslipp
Rapporter etter tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene i Oslo og Akershus finner du her: http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/?fylke=Akershus 
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/?fylke=Oslo   


  

Vis for år:

Stad:

Tilsyn
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
desember 2017
21. des - 25. mai 51 - 21 Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsyn med Nesodden kommune som barnehagemyndighet. Nesodden kommune
januar 2018
29. jan - 31. jan 5 Helseavdelingen Tilsyn med kommunale tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse i Bydel Østensjø Bydel Østensjø
februar 2018
06. feb - 09. feb 6 Sosial- og familieavdelingen Tilsyn - introduksjonslov og introduksjonsprogram Ski kommune/ NAV Ski
15. feb 7 Helseavdelingen Tilsyn med tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre Ryen helsehus
mars 2018
06. mar - 09. mar 10 Sosial- og familieavdeling Tilsyn - introduksjonsloven og introduksjonsprogram Nesodden kommune
april 2018
17. apr - 20. apr 16 Sosial- og familieavdelingen Tilsyn - introduksjonsloven og introduksjonsprogram Asker kommune
Tilsyn
Dato Arrangement
21. des - 25. mai Tilsyn med Nesodden kommune som barnehagemyndighet.
29. jan - 31. jan Tilsyn med kommunale tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse i Bydel Østensjø
06. feb - 09. feb Tilsyn - introduksjonslov og introduksjonsprogram
15. feb Tilsyn med tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre
06. mar - 09. mar Tilsyn - introduksjonsloven og introduksjonsprogram
17. apr - 20. apr Tilsyn - introduksjonsloven og introduksjonsprogram