Hopp til innhald

Tilsyn

Fylkesmannens fagavdelinger fører tilsyn med statlige, kommunale og private virksomheter i Oslo og Akershus. Formålet er å påse at rettssikkerhet og krav til gjeldende lovverk blir fulgt. Når kommunen/virksomheten formelt er varslet om tilsynet, legges det i kalenderen nedenfor. Oversikten oppdateres jevnlig. Det er kun planlagte tilsyn som legges ut, ikke hendelsesbaserte. 

Lenke til plan for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter i 2018- datert. 1. mars.

 

Hvor ligger rapporter fra tilsynene?

Endelig tilsynsrapport legges ut under kalenderoppføringen. Avsluttede tilsyn finner du under via lenken "Vis tidligere hendelser". Kommunesøk er mulig på tilsyn som er publisert etter oktober 2015. 

Rapporter etter tilsyn med virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven finner du på Norske utslipp
Rapporter etter tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene i Oslo og Akershus finner du her: http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/?fylke=Akershus 
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/?fylke=Oslo   


  

Vis for år:

Stad:

Tilsyn
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
desember 2017
21. des - 25. mai 51 - 21 Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsyn med Nesodden kommune som barnehagemyndighet. Nesodden kommune
januar 2018
22. jan - 31. mai 4 - 22 Barnehage- og utdanningsavdelingen Felles nasjonalt tilsyn med Nes kommune - Runni ungdomsskole - tilsyn med spesialundervisning Nes Kommune, Runni ungdomsskole
22. jan - 03. mai 4 - 18 Barnehage- og utdanningsavdelingen Felles nasjonalt tilsyn med Ullensaker kommune - Jessheim skole- og ressurssenter - tilsyn med spesialundervisning Ullensaker kommune, Jessheim skole- og ressurssenter
februar 2018
02. feb - 25. mai 5 - 21 Barnehage- og utdanningsavdelingen Felles nasjonalt tilsyn med Oppegård kommune – Greverud skole – tilsyn med forvaltningskompetanse og kommunens forsvarlige system Oppgård kommune, Greverud skole
16. feb - 30. jun 7 - 26 Barnehage- og utdanningsavdelingen Egeninitiert tilsyn med Enebakk kommune – Enebakk ungdomsskole – tilsyn med elevenes psykososiale skolemiljø Enebakk kommune, Enebakk ungdomsskole
mars 2018
12. mar - 28. sep 11 - 39 Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsyn med Bærum kommune som barnehagemyndighet. Bærum kommune
14. mar - 13. jul 11 - 28 Barnehage- og utdanningsavdelingen Felles nasjonalt tilsyn med Frogn kommune – Drøbak skole og Dyrløkkeåsen skole – tilsyn med forvaltningskompetanse og kommunens forsvarlige system Frogn kommune, Drøbak skole og Dyrløkkeåsen skole
juni 2018
04. jun - 11. jun 23 - 24 Sosial- og familieavdelingen, Helseavdelingen Tilsyn - kommunens tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse Gjerdrum kommune
12. jun - 18. jun 24 - 25 Sosial- og familieavdelingen Tilsyn - introduksjonsloven og introduksjonsprogram Bydel Nordstrand/NAV Nordstrand
Tilsyn
Dato Arrangement
21. des - 25. mai Tilsyn med Nesodden kommune som barnehagemyndighet.
22. jan - 31. mai Felles nasjonalt tilsyn med Nes kommune - Runni ungdomsskole - tilsyn med spesialundervisning
22. jan - 03. mai Felles nasjonalt tilsyn med Ullensaker kommune - Jessheim skole- og ressurssenter - tilsyn med spesialundervisning
02. feb - 25. mai Felles nasjonalt tilsyn med Oppegård kommune – Greverud skole – tilsyn med forvaltningskompetanse og kommunens forsvarlige system
16. feb - 30. jun Egeninitiert tilsyn med Enebakk kommune – Enebakk ungdomsskole – tilsyn med elevenes psykososiale skolemiljø
12. mar - 28. sep Tilsyn med Bærum kommune som barnehagemyndighet.
14. mar - 13. jul Felles nasjonalt tilsyn med Frogn kommune – Drøbak skole og Dyrløkkeåsen skole – tilsyn med forvaltningskompetanse og kommunens forsvarlige system
04. jun - 11. jun Tilsyn - kommunens tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse
12. jun - 18. jun Tilsyn - introduksjonsloven og introduksjonsprogram