Tilskudd

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
2018.10.20 20.10.18 Regionalt miljøtilskudd Prioriterte områder: Vannområdet Haldenvassdraget, Leira-Nitelva, Øyeren, Hurdal-Vorma, PURA (Bunnefjorden med Årungen og Gjersjøvassdraget, Morsa (hele, 1 og 2 ), Glomma sør for Øyeren, Oslo, Oslofjord Vest
2018.10.20 20.10.18 Regionalt miljøtilskudd
2018.12.31 31.12.18 Tilskudd for å bedre svømmeferdighetene for nyankomne minoritetsspråklige elever i 2018 Nyankomne minoritetsspråklige elever som ikke er svømmedyktige
2018.12.31 31.12.18 Tilskudd til veibygging og drift med hest 2018 Skogeiere