Tilskudd

Her finner du informasjon om tilskuddsordninger som Fylkesmannen administrerer.

Oversikten er ikke fullstendig, da informasjon legges ut løpende. Tilskuddsordninger blir også publisert på våre fagsider, og vi anbefaler derfor at du abonnerer på de aktuelle nettsidene.  
Lenke til: Abonner på nyheter 

Ta gjerne kontakt med våre fagavdelinger dersom du har spørsmål.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
20. okt 20. okt Regionalt miljøtilskudd Prioriterte områder: Vannområdet Haldenvassdraget, Leira-Nitelva, Øyeren, Hurdal-Vorma, PURA (Bunnefjorden med Årungen og Gjersjøvassdraget, Morsa (hele, 1 og 2 ), Glomma sør for Øyeren, Oslo, Oslofjord Vest
20. okt 20. okt Regionalt miljøtilskudd
01. nov 01. nov Stimuleringsmidler til gjennomføring av utviklingsprosjekter for barneverntjenester i kommunale læringsnettverk Kommunale læringsnettverk i Oslo og Akerhus - barnevern
31. des 31. des Tilskudd for å bedre svømmeferdighetene for nyankomne minoritetsspråklige elever i 2018 Nyankomne minoritetsspråklige elever som ikke er svømmedyktige
31. des 31. des Tilskudd til veibygging og drift med hest 2018 Skogeiere
Søknadsfrist Tittel
20. okt 20. okt Regionalt miljøtilskudd
20. okt 20. okt Regionalt miljøtilskudd
01. nov 01. nov Stimuleringsmidler til gjennomføring av utviklingsprosjekter for barneverntjenester i kommunale læringsnettverk
31. des 31. des Tilskudd for å bedre svømmeferdighetene for nyankomne minoritetsspråklige elever i 2018
31. des 31. des Tilskudd til veibygging og drift med hest 2018