Publikasjoner

Informasjonshefte om Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Embetet gjennomfører mange planlagte tilsyn og disse rapportene finner du her.

Fylkesmannens årsrapport for 2017 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (PDF-format)

Fylkesmannens årsrapport for 2016 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (PDF-format)

Fylkesmannens årsrapport for 2015 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (PDF-format)

Fylkesmannens årsrapport for 2014 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (PDF-format)

Fylkesmannens årsrapport for 2013 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (PDF-format)

Fylkesmannens årsrapport for 2012 til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (PDF-format)

Miljøvernavdelingens brosjyrer og faktaark 

Miljøvernavdelingens rapporter og forvaltningsplaner