Hvem er fylkesmann?

Valgerd Svarstad Haugland er fylkesmann.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland

Fylkesmann Valgerd Svarstad HauglandValgerd Svarstad Haugland (f. 1956) ble i 2011 utnevnt i statsråd som fylkesmann i Oslo og Akershus. Haugland tiltrådte som fylkesmann 1. desember 2011.

Valgerd Svarstad Haugland kom fra stillingen som kirkeverge i Oslo. Hun har vært stortingsrepresentant for Akershus i 12 år og partileder i KrF i 9 år. Haugland har vært statsråd i to perioder, barne- og familieminister i 3 år og kultur- og kirkeminister i 4 år. I tillegg til en rekke politiske toppverv har hun i nesten 10 år arbeidet i ulike lærerstillinger.


I dag har Valgerd Svarstad Haugland følgende tillitsverv: 

2009 -  Leder i styret for Vinterfestspill i Bergstaden
2017 -  Juryleder for Husbankens boligsosiale pris 
2019 -  Medlem av valgkomiteen i UNICEF