Miljø og klima

Eit overordna mål for alt miljøarbeid er berekraftig utvikling. Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


13.07.2018

Utlegging av sand

Det er ikke fritt frem å lage sin egen kunstige sandstrand på egen eiendom. Sandstrender kan utgjøre en forurensningsfare.  


09.07.2018

Boligsosial konferanse Oslo

Vi ønsker velkommen til boligsosial konferanse for ansatte i bydelene i Oslo.


06.07.2018

Forvaltningsplanen for Semsvannet landskapsvernområde er klar

Det vakre natur- og kulturlandskapet rundt Semsvannet er viktig for mange. Vi har vi laget en plan for hvordan området skal bevares gjennom god forvaltning. 


06.07.2018

Stor interesse for å ta vare på truede arter og naturtyper

7,1 millioner kroner er i vår bevilget til 131 gode tiltak for å ta vare på truede arter og naturtyper i Oslo og Akershus.


02.07.2018

Kartlegger natur i Asker og Bærum

Grunneiere i Vestmarka vil fra mai til oktober få besøk av eksperter som skal kartlegge naturen. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel