Bioenergi

Trebasert biobrensel gir fornybar og klimanøytral energi, og bidrar til sysselsetting og verdiskaping i distriktene

De vanlige typene trebasert biobrensel er ved, treflis, trepellets og briketter. Potensialet for bruk av trebasert biobrensel er stort.

I bygg med vannbåren varme vil en overgang fra fossil brensel til biobrensel i mange tilfeller være et kostnadseffektivt klimatiltak.

Fylkesmannen skal bidra til å nå nasjonale mål om økt bruk av skogråstoff til bioenergi, blant annet gjennom samarbeid med Innovasjon Norge.

Innovasjon Norges Bioenenergiprogram skal stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av ferdig varme, brensel eller annen energi. Programmet retter seg spesielt mot anlegg som bidrar til bruk av energi fra skog, kulturlandskap eller lokalprodusert brensel.

Ordningen retter seg mot anlegg for varmesalg, gårdsvarmeanlegg, varmeanlegg for veksthus, biogassproduksjon og lager- og tørkeanlegg for brenselsflis. Les mer i lenken i høyre marg.