Næringsutvikling

Fylkesmannen skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Fylkesmannen skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Planar og tiltak skal medverke til utvikling av landbruket

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide og gjennomføre regional næringsstrategi for landbruket.

Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket

Fylkesmannen forvaltar midlar til utgreiings- og tilretteleggingstiltak (UT-midlar). Aktuelle søkjarar er organisasjonar, selskap og kommunar som skal utgreie eller leggje til rette for næringsutvikling. Tilskotet skal bidra til auka matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, og utvikling av andre landbruksbaserte næringar. Tiltak som gjeld utvikling av økologisk landbruk, kan også få tilskot av UT-midlane.

Fylkesmannen har også ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for forvaltninga av midlar til rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir


24.01.2018

Utlysning av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket

Nå kan du søke midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus (UT-midler). Søknadsfristen er fredag 23. februar 2018.


24.01.2018

Føringer for bruk av investerings- og bedriftsutviklingsmidler

Fylkesmannen har fastsatt regionale føringer for bruk av investerings- og bedriftsutviklingsmidler i landbruket for 2018 i Oslo og Akershus


01.11.2017

Vinnerne av Bedriftsutviklingsprisen for landbruket 2017 i Oslo og Akershus

Vi gratulerer årets vinnere av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket  for Oslo og Akershus 2017. Prisen ble delt ut under årets Nyskapingskonferanse i Oslo og Akershus.


26.10.2017

Færre og større gårdsbruk i Akershus

I nyere tid har landbruksforetakene i Akershus aldri vært så få og så store som i 2016. Dette kommer fram i fersk rapport fra Fylkesmannen.


17.10.2017

Garden som ressurs - ny veileder

Garden som ressurs er en veileder til plan- og bygningsloven om bygge- og anleggstiltak i tilknytning til landbruket.


01.12.2016

De utvalgte bedriftene fra Oslo og Akershus - Grüne Woche 2017

20.- 29. januar 2017 går Internationale Grüne Woche (IGW) av stabelen for 82. gang i Berlin. Dette er en av verdens ledende forbruksmesser innen landbruk, mat og reiseliv.


21.10.2016

Nyskaping på programmet

Nyskapingskonferansen i Oslo og Akershus 2016 gikk av stabelen torsdag 20. oktober på Smakfulle Rom Konferansegård i Sørum. Temaet for årets konferanse var lokalmat og reiseliv, og i tillegg ble årets bedriftsutviklingspriser for landbruket i Oslo og Akershus delt ut.

 


20.05.2016

Prosjekter med støtte fra Utrednings- og tilretteleggingsmidlene 2016

Lokalmat/reiseliv og skog/trebruk er de satsingsområdene som får mest prosjektstøtte i år.  


07.04.2016

På stevnemøte for mer lokalmat i Osloregionen

6.-7. april ble det arrangert møtebørs i Osloregionen hvor lokalmatprodusenter og spisesteder møttes til speed dating. Hensikten er mer lokalmat på menyen hos regionens hotell og restauranter.