Klimasats-workshop: Gode søknader kan gi millionstøtte

Dato:
10. januar 08:45 - 15:00
Stad:
Thon Hotell Oslofjorden
Ansvarleg:
Miljøvernavdelingen sammen med Akershus fylkeskommune
Målgruppe:
De som jobber med klima og klimasats i kommuner og interkommunale selskaper
Påmeldingsfrist:
13.12.2017 16:00:00

I 2018 vil regjeringen gjennom Klimasats tildele kommunene inntil 150 millioner kroner til tiltak som fører til reduserte klimagassutslipp. Få hjelp til å søke ved å delta på workshop.

Siden 2016 har rundt 300 prosjekter fått støtte. Neste søknadsfrist er 15. februar 2018.

For å bidra til at kommuner og andre virksomheter i Akershus og Oslo sender mange og gode søknader til Klimasats-ordningen – sammen eller hver for seg - inviterer Fylkesmannen og Akershus fylkeskommune til en workshop. Hensikten med workshopen er å utarbeide konkrete og gode søknader.

Program

Vi starter dagen med et inspirasjonsforedrag, før vi gir ordet til utvalgte kommuner som presenterer sine gode prosjekter. Etter en lunsj setter vi oss i grupper for idemyldring, før vi presenterer gruppearbeidene. De to siste timene av samlingen arbeider dere konkret med søknader. Fylkesmannen og fylkeskommunen vil være til stede for å veilede og svare på spørsmål. Program vil bli lagt ut på denne siden.

Mer om ordningen

Penger fra Klimasats kan gis til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser. Ordningen gir store muligheter for å få støtte til tiltak og prosjekter innenfor følgende områder:

  1. Klimavennlig areal- og transportplanlegging
  2. Klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak
  3. Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer – gjennomføring av tiltak
  4. Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak – komme fra ord til handling
  5. Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling

De beste prosjektene og ideene er de som bidrar til størst utslippsreduksjon, har overføringsverdi og bidrar til nyskaping.

Mer informasjon om klimasats på miljøkommune.no

Dato:
10. januar 08:45 - 15:00
Stad:
Thon Hotell Oslofjorden
Ansvarleg:
Miljøvernavdelingen sammen med Akershus fylkeskommune
Målgruppe:
De som jobber med klima og klimasats i kommuner og interkommunale selskaper
Påmeldingsfrist:
13.12.2017 16:00:00

Kontaktpersonar