Fagdag Omsorg 2020

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gleden av å invitere til fagdag Omsorg 2020.

Målet er å ha fokus på kvalitetsreformen Leve hele livet, velferdsteknologi, demens.

Velkommen!

Program for fagdagen: se lenke til høyre.

Påmeldingsfrist: 27.11.2017