Kurs og konferansekalender

Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
oktober 2018
20. okt - 02. nov 42 - 44 Vergemålsavdelingen Vergemål og vergens utførelse av oppgaver Oslo Kongressenter
23. okt 43 Helseavdelingen Turnuskurs i offentlig helsearbeid KS Agenda, Haakon VII’s gt 9, Vika, Oslo
25. okt 43 Miljøvernavdelingen Invitasjon til fagsamling om fremmede arter Felix konferansesenter, Bryggetorget 3 på Aker Brygge, 0125 Oslo
25. okt 43 Barnehage- og utdanningsavdelingen Invitasjon - bli bedre til å anvende barnekonvensjonen! Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo
26. okt 43 Barnehage- og utdanningsavdelingen Invitasjon til informasjonsmøte på barnehage- og utdanningsområdet Grand Hotel, Karl Johans gate 31, 0159 Oslo
31. okt 44 Miljøvernavdelingen Sikkerheten rundt storulykkevirksomheter Fylkesmannen i Oslo og Akershus, møterom 525
november 2018
06. nov 45 Helseavdelingen Fagmøte for helsestasjon-, skolehelse- og jordmortjenesten Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Tordenskioldsgt. 12, Oslo, inngang sjøsiden -møterom 525
06. nov 45 Helseavdelingen Fagdag om cannabis, rus og traumer The Well, Kongeveien 65, Sofiemyr
07. nov - 09. nov 45 Sosial- og familieavdelingen Boligsosial konferanse Oslo DFDS Seaways
08. nov 45 Helseavdelingen Erfaringskonferanse for kommuner som har fått prosjektmidler i 2018, kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
20. okt - 02. nov Vergemål og vergens utførelse av oppgaver
23. okt Turnuskurs i offentlig helsearbeid
25. okt Invitasjon til fagsamling om fremmede arter
25. okt Invitasjon - bli bedre til å anvende barnekonvensjonen!
26. okt Invitasjon til informasjonsmøte på barnehage- og utdanningsområdet
31. okt Sikkerheten rundt storulykkevirksomheter
06. nov Fagmøte for helsestasjon-, skolehelse- og jordmortjenesten
06. nov Fagdag om cannabis, rus og traumer
07. nov - 09. nov Boligsosial konferanse Oslo
08. nov Erfaringskonferanse for kommuner som har fått prosjektmidler i 2018, kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt