I dag er fylkesmannen på kommunebesøk til Rælingen

Kommumevåpen for Rælingen
Kommumevåpen for Rælingen

Valgerd Svarstad Haugland reiser jevnlig ut til kommunene for å bli bedre kjent med kommuneadministrasjonene i våre to fylker.

Hovedtema for besøket er overordnet planlegging og tverrfaglig arbeid for barn og unge. Det legges opp til følgende program for besøket: 

  • Velkommen ved ordfører Øivind Sand
  • Overordnet planlegging i Rælingen – litt om vårt plan og styringssystem, arealstrategi, utbyggingsområder, prognoser og sammenheng mot økonomisk planlegging
  • Stedsutvikling i Fjerdingby – vår aktive møteplass, eventuelt også noe om samarbeid med øvrige kommuner på nedre – byutviklingsanalyse, bybånd etc
  • Tverrfaglig samarbeid for barn og unge, innledninger om systemene og case eksempler – innom  bla. arbeidet med helhet i utdanningsløpet, SAFIR, koordinerende enhet for barn, prosjekt kullansvar - barnefattigdom
  • Fottur fra rådhuset til Marikollen der forklarer vi sentrumsutviklingen
  • Besøk ved Marikollen ungdomsskole: bruk av digitale verktøy i utvikling av undervisning i matematikk og ny undervisningsmodell

 


 

Kontaktpersonar