På denne siden legges det ut informasjon om forskrifter, planer og annet som Fylkesmannen har ute til høring. Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening. Slik skal de også kunne føre kontroll med hva forvaltningen gjør og hvordan den utfører sine oppgaver.

Saker sendes på høring fordi

  • det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
  • berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes.
  • deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Saker på høring fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus nå

Nedenfor kan du sortere høringene etter fagområde.

Frist Veke Høyring
januar 2019
28. jan 5 Søknad om etablering av permanent snødeponi ved Tverrveien, gnr 42, bnr 117
Frist Høyring
28. jan Søknad om etablering av permanent snødeponi ved Tverrveien, gnr 42, bnr 117