Statsborgarseremoniar

Er du ny norsk statsborgar? Fylkesmannen inviterer alle nye statsborgarar som har fylt 12 år, til statsborgarseremoni. Målet med statsborgarseremonien er å ønskje nye statsborgarar velkomne og markere at nye medlemmer blir tekne opp i det norske fellesskapet. Seremonien er ein festdag, og du avgjer sjølv om du vil delta eller ikkje.


15.10.2018

Fylkesmannen har invitert til statsborgerseremoni

Arrangementet foregår søndag 18. november i Oslo rådhus. 


08.11.2006

Statsborgerseremoni ble gjennomført for første gang i Norge 17. desember 2006

Seremonien var for personer over 18 år som har fått innvilget norsk statsborgerskap fra 1. august og frem til 31. oktober 2006.