Separasjon og skilsmisse

Ektefellar som ikkje ønskjer å halde fram samlivet, kan søkje om separasjon. For å søkje om skilsmisse må du anten ha vore separert i eitt år, eller du og ektefellen din må ha budd frå kvarandre i minst to år og vere samde om at samlivet er brote. 

Du kan søkje om separasjon og skilsmisse via eit digitalt søknadsskjema. Klikk på knappen til høgre for å komme til tenesta. Der finn du også meir informasjon om separasjon og skilsmisse.

Vis meir


28.02.2018

2796 separasjoner ble gitt i Oslo og Akershus i 2017

Antall skilsmissebevillinger var 2583.


28.10.2016

Skilsmisse på nett

Ektepar som ønsker å gå fra hverandre, kan nå søke om skilsmisse gjennom et elektronisk søknadsskjema. Det nye skjemaet følger opp fjorårets søknadsskjema for separasjon. Nå er det altså mulig å søke om både separasjon og skilsmisse elektronisk.


09.11.2015

Fylkesmannen forenkler søknader om separasjon

Ektepar som ønsker å gå fra hverandre, kan nå søke om separasjon via et elektronisk søknadsskjema.


09.11.2015

Søknad om godkjenning av utenlandsk separasjon/skilsmisse


09.11.2015

Søknad om fritak for plikten til å dokumentere skifte ved skilsmisse eller dødAktuelt

Telefontid mandag, onsdag og fredag fra kl. 1000-1400

Telefonnummere til saksbehandlere:
22 00 36 23
22 00 35 75
22 00 35 81
22 00 35 76
22 00 35 90

Søk separasjon og skilsmisse her