Kontakt oss

Vel eit embete, og finn aktuell kontaktinformasjon

Agder Innlandet
Møre og Romsdal Nordland
Oslo og Viken Rogaland
Troms og Finnmark Trøndelag
Vestfold og Telemark Vestland

Felles administrasjon

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) leverer administrative tenester til alle deI ti fylkesmannsembeta. I samarbeid med fylkesmennene utviklar og driftar FMFA også digitale tenester til publikum. Hovudkontoret er i Arendal, medan dei fleste medarbeidarane våre har kontor samlokalisert med fylkesmannsembeta.

Fylkesmannen i Agder

Tlf: 37 01 75 00

fmavpost@fylkesmannen.no

 

Fylkesmannen i Innlandet

Tlf: 61 26 60 00

fminpost@fylkesmannen.no 

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Tlf: 71 25 84 00

fmmrpost@fylkesmannen.no 

 

Fylkesmannen i Nordland

Tlf: 75 53 15 00

fmnopost@fylkesmannen.no

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Tlf: 69 24 70 00

fmovpost@fylkesmannen.no

 

Fylkesmannen i Rogaland

Tlf: 51 56 87 00

fmropost@fylkesmannen.no

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Tlf: 78 95 03 00

fmtfpost@fylkesmannen.no

 

Fylkesmannen i Trøndelag

Tlf: 74 16 80 00

fmtlpost@fylkesmannen.no

 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Tlf: 33 37 10 00

fmvtpost@fylkesmannen.no

 

Fylkesmannen i Vestland

Tlf: 57 64 30 00

fmvlpost@fylkesmannen.no