Søk om askespredning

Dersom du ønsker at asken din skal spres for vinden, kan du selv søke Fylkesmannen om tillatelse. Det enkleste er å søke via vårt digitale skjema.

Askespredning er et alternativ til gravlegging. Også etterlatte kan få tillatelse til å spre aske hvis det blir dokumentert at avdøde ønsket dette. Foreldre kan få tillatelse til å spre asken etter avdøde barn under 18 år.

Det er noen regler for hvor aske kan spres:

  • Ved spredning i sjøen er det ikke krav om at det skal skje på åpent hav. Askespredning kan tillates også i fjorder, elver, vassdrag og øvrig ferskvann, men området må ha et øde preg. Dersom det er mye fritidstrafikk i området eller det er strender eller mye bebyggelse, vil du normalt ikke få tillatelse. 
  • Når det gjelder spredning på land, er det områdets karakter heller enn antall meter over havet som vektlegges. Askepredning blir tillatt i områder som ikke er bebygd, og der området har et øde preg. Det blir lagt vekt på at asken kan tas opp i naturens kretsløp. 

Slik søker du

Bruk gjerne vårt elektroniske skjema. Skjemaet er en sikker løsning og krever derfor innlogging via ID-porten. Søknaden behandles av Fylkesmannen i fylket der du ønsker asken spredt.

Du kan selvsagt også søke i form av et vanleg brev. Da sender du søknaden til Fylkesmannen i det fylket der du ønsker asken spredt. For å kunne søke må du ha fylt 15 år.