Vil du være verge?

Er du en engasjert og pålitelig ressursperson med interesse for mennesker? Da er du kanskje den vi søker.

Fylkesmannen i Nordland har behov for verger, både for enkeltstående oppdrag (alminnelige verger) og som faste oppdragstakere (faste verger) for Fylkesmannen.

Du får godtgjøring for oppgaven som verge. Hvor mange vergeoppdrag du vil ha, bestemmer du selv - fra ett enkelt oppdrag til en «fulltidsjobb».
Det er frivillig hvilke vergeoppdrag du påtar deg og hvor lenge du ønsker å være verge. Fylkesmannen gir opplæring og veiledning.

Mer informasjon finner du på vergemålsportalen www.vergemål.no

Ta kontakt med Fylkesmannen i Nordland, vergemålseksjonen, tlf. 75 53 15 00 eller e-post: fmnopost@fylkesmannen.no