Revisjon av LKAB Norge AS

Klima- og miljøavdelinga gjennomfører i desember revisjon av LKAB Norge AS.

Revisjonen inngår i Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn. Vi skal se nærmere på det systematiske HMS-arbeidet hos LKAB Norge AS og hvordan de går fram for å ivareta vilkårene i utslippstillatelsen. Spesielt er vi interessert i risikovurderinger og avvikshåndtering når det gjelder ytre miljø.

Dato:
3. desember 2019 08:00 - 5. desember 2019
Stad:
Narvik
Ansvarleg:
Klima- og mijøavdelinga
Målgruppe:
LKAB Norge AS