Revisjon av LKAB Norge AS

Klima- og miljøavdelinga gjennomførte i desember 2019 revisjon av LKAB Norge AS.

Revisjonen var en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn. Vi ettergikk det systematiske HMS-arbeidet hos LKAB Norge AS med vekt på hvordan virksomheten går fram for å ivareta vilkårene i utslippstillatelsen og hensyn til ytre miljø.

Kopi av revisjonsrapporten kan lastes ned fra denne siden.

Dato:
3. desember 2019 08:00 - 5. desember 2019
Stad:
Narvik
Ansvarleg:
Klima- og mijøavdelinga
Målgruppe:
LKAB Norge AS