Tilsyn med Alstahaug kommune som forurensningsmyndighet på avløp

Miljødirektoratet har bestemt at det skal gjennomføres en landsomfattende tilsynsaksjon med kommunens rolle som forurensningsmyndighet på avløp fra mindre tettbebyggelser.

Fylkesmennene skal gjennomføre tilsyn i minst tre til fem kommuner i hvert fylke. Resultatene fra blant annet denne aksjonen vil være viktig for direktoratets videre prioriteringer for å styrke det nasjonale klima- og miljøarbeidet.

Tema 1: Hvordan sikrer kommunen at kravene i forurensningsforskriften kapittel 13 følges?

Tema 2: Hva gjør kommunen for å sikre at saksbehandlingen av søknader om tillatelse følges?

Tema 3: Gjennomfører kommunen tilsyn med at bestemmelsene i forskriften følges?

Dato:
20. november 2019 09:00 - 15:30
Stad:
Alstahaug
Ansvarleg:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Kommuner

Dokument