BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210315T235900 DTSTAMP:20201023T214137Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210315T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Søknad om timer til opplæring samisk UID:4767109b-f0d9-43ba-866e-503939c2aded X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Skoleeiere (bå\;de kommunale og private) kan sø\;ke om timer for opplæ\;ring i samisk for n este skoleå\;r.

Frist: 15.03.2021 23: 59
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/nn/Nordland/Tilskuddskalender/2021/03/so knad-om-timer-til-opplaring-samisk/
Arrangør: Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Målgruppe: Skoleeiere
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Søknad om timer til opplæring samisk TRIGGER:P1D END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR