Refusjon til opplæring i samisk høst

Skoleeiere utenfor samisk forsvaltningsområde som har fått tilsagn om tilskudd til timer samisk høsten 2020. Dette gjelder både kommunale og private skoleeiere.

For å få refusjon må skjema fylles ut.

Legg til i eigen kalender
Søknadsfrist:
15.10.2020 23:59:00
Målgruppe:
Skoleeiere
Ansvarleg:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Kven kan søkje:
Skoleeiere som har fått tilsagn om statstilskudd for samisk

Kontaktpersonar