Tilskudd til skogplanting

Koronasituasjonen fører til ekstra kostnader med å plante skog. Derfor gis det et ekstra tilskudd på kr 1,30 per utsatt plante våren 2020.

Tilskuddet skal dekke ekstra kostnader dersom det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Vanligvis er det utenlandske arbeidere som gjør en stor del av plantingen. På grunn av koronasmitten krever dette ekstra tiltak som gjør arbeidet dyrere.

Tilskuddet kan gis direkte til de sentrale aktørene som administrer planting, og til skogeiere som planter selv. Dette kommer i tillegg til eventuelt andre tilskudd.

De sentrale aktørene, f.eks. Allskog og SB-skog, søker om tilskudd innen 30. april. Skogeiere som planter selv søker på vanlig måte til kommunen innen 1. september.

Søknadsfrist:
01.09.2020 00:00:00
Målgruppe:
Skogeiere som planter skog selv
Ansvarleg:
Kommunen
Kven kan søkje:
Skogeiere som planter skog selv