Tilskudd til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging

Tilskuddsordningen til BARN og UNGE har søknadsfrist 1. mars 2020. Rapportering på tilskudd til samme formål i 2019 har frist 1. mars 2020. Frist for revisorattestert regnskap er 31. mars 2020.

Tilskuddsordningen Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging må ses i sammenheng med Helsedirektoratets øvrige tilskuddsordninger innen psykisk helse- og rusfeltet, den varslede opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse, samt knyttes opp til:   

 

For mer informasjon, regelverk for ordningen, søknads- og rapporteringsskjema se vedlagte link til Helsedirektoratets nettside.