Øvelser

Øvelser er viktig for å øke evnen til å håndtere ulike typer hendelser som naturkatastrofer, langvarig strømbortfall og terrorangrep. 

Fylkesmannens oppdrag innenfor øvelser er omfattende. I følge «Instruks for fylkesmannens og Sysselmannen på Svalbards arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering» skal fylkesmannen ta initiativ til øvelser for eget embete, fylkesberedskapsråd og kommuner.  

I tillegg er kommunene selv pålagt å øve beredskapsplanen annet hvert år, jf. forskrift om kommunal beredskapsplikt § 7.

Evaluering

Både fylkesmannen og kommunen er pålagt å evaluere øvelser. I forskrift om kommunal beredskapsplikt fremgår det at kommunen i etterkant av øvelser og uønskede hendelser skal evaluere krisehåndteringen, jf. § 8.

Evaluering er viktig for å lære av de erfaringer deltakerne får gjennom øvelser.  Evalueringen bør fokusere på forbedringspunkter.

 


08.03.2018

Evaluering Øvelse Nordland

Fylkesmannen i Nordland gjennomførte i perioden 22. til 25. januar 2018 øvelse Nordland. Nå er evalueringsrapporten klar.

27.01.2017

Øvelse Nordland 2017

16. januar 2017 gjennomførte Fylkesmannen i Nordland "Øvelse Nordland 2017". Scenariet for øvelsen var brann i et reaktordrevet fartøy utenfor kysten av Nordland med radioaktivt utslipp av cesium-137 og jod. 33 kommuner deltok i øvelsen. 

28.06.2016

Varslingsøvelse 2016

Fylkesmannen gjennomførte 9. juni 2016 en varslingsøvelse for samtlige av kommunene i fylket. Øvelsen hadde følgende øvingsmål: Teste Fylkesmannens varslingskanaler til kommunene Øve kommunene i å motta beredskapsvarsel på e-post og SMS Øve kommunene i å kvittere for mottatt varsel på e-post Rapportere til Fylkesmannen 35 av fylkets 44 kommuner hadde i løpet av den første halvtimen kvittert for mottatt varsel, og etter en time hadde hele 38 kommuner kvittert for mottatt varsel. Dette er en stor fremgang fra varslingsøvelsen i 2015 hvor kun halvparten av kommunene hadde kvittert for mottatt varsel innenfor samme tidsperiode. Årets resultat anses som svært tilfredsstillende fra vår side.