Prosjekter hos Fylkesmannen i Nordland

Grønt reiseliv - 2017-2020

Nordland har vakker og variert natur, flott kulturlandskap og trivelige folk! Nettopp det at folk bor spredt og forvalter tusenårige tradisjoner gir oss mange livskraftige samfunn. Å utvikle grønt reiseliv er et verdifullt bidrag for å kunne bo i bygdene, og utvikle steder som er attraktive for de tilreisende å besøke.

Økomat 2016 og 2017

Målet for prosjektet Økomat i Nordland er økt produksjon og forbruk av økologisk mat i fylket.

 Inn på tunet - 2016-2018Fylkesmannen har ansvar for å synliggjøre Inn på tunet som aktuelt tiltak innenfor arbeidet på helse, omsorg, sosial og utdanningsområdene. Oppgaven innebærer et samarbeid på tvers mellom fagavdelingene våre og utad med andre etater. Vi startet i 2016 et prosjekt som skal følge opp dette.                                     

Inn på tunet - 2016-2018 Fylkesmannen har ansvar for å synliggjøre Inn på tunet som aktuelt tiltak innenfor arbeidet på helse, omsorg, sosial og utdanningsområdene. Oppgaven innebærer et samarbeid på tvers mellom fagavdelingene våre og utad med andre etater. Vi startet i 2016 et prosjekt som skal følge opp dette.

 Økt bruk av tre i Nordland - 2015-2018. Prosjektet skal øke bruken av tre i bygg og bidra til økt lokal verdiskaping innenfor treindustri i Nordland. Treindustrien, arkitekt- og byggebransjen skal mobiliseres til å satse på innovative utviklingsprosjekter med tre og treprodukter som tema. Prosjektleder er Stein-Petter Hillestad.                                     

Økt bruk av tre i Nordland - 2015-2018. Prosjektet skal øke bruken av tre i bygg og bidra til økt lokal verdiskaping innenfor treindustri i Nordland. Treindustrien, arkitekt- og byggebransjen skal mobiliseres til å satse på innovative utviklingsprosjekter med tre og treprodukter som tema. Prosjektleder er Stein-Petter Hillestad.

 

l

09.06.2016

Klimaskog

Klimaskogprosjektet er et treårig pilotprosjekt. Prosjektet skal høste erfaringer med planting av skog som et tiltak for å redusere effektene av klimagassen CO2 i atmosfæren. Det er knyttet strenge miljømessige krav til hvor det skal plantes og prosjektet legger opp til et tett samarbeid mellom interessenter innen skogbruk og miljø. 

07.06.2016

Økomat i Nordland

Målet for prosjektet Økomat i Nordland er økt produksjon og forbruk av økologisk mat i fylket.

07.06.2016

Inn på tunet-prosjekt 2016-18

Fylkesmannen har ansvar for å synliggjøre Inn på tunet som aktuelt tiltak innenfor arbeidet på helse, omsorg, sosial og utdanningsområdene. Oppgaven innebærer et samarbeid på tvers mellom fagavdelingene våre og utad med andre etater. Vi starter i 2016 et prosjekt som skal følge opp dette.

18.03.2015

Grønt reiseliv

Nordland har vakker og variert natur, flott kulturlandskap og trivelige folk! Nettopp det at folk bor spredt og forvalter tusenårige tradisjoner gir oss mange livskraftige samfunn. Å utvikle grønt reiseliv er et verdifullt bidrag for å kunne bo i bygdene, og utvikle steder som er attraktive for de tilreisende å besøke.

17.03.2015

Økt bruk av tre i Nordland

Prosjektet Økt bruk av tre i Nordland skal øke bruken av tre i bygg og bidra til økt lokal verdiskaping innenfor treindustri i Nordland. Treindustrien, arkitekt- og byggebransjen skal mobiliseres til å satse på innovative utviklingsprosjekter med tre og treprodukter som tema.  Prosjektet går over tre år i perioden 2015-2018. Prosjektleder er Stein-Petter Hillestad.