Planavgrensing i NordlandsAtlas

Fylkesmannen, Kartverket og Nordland fylkeskommune tilbyr i dag kvalitetssikring av arealplaner ved offentlig ettersyn. Planene publiseres samtidig i kartportalen "NordlandsAtlas". Tilbudet utvides nå til også å gjelde planavgrensning ved planoppstart. 

Fra 1. januar 2014 har Fylkesmannen, Statens kartverk i Bodø og Nordland fylkeskommune tilbydd alle kommuner i Nordland kvalitetssikring avarealplaner ved offentlig ettersyn. Planer på høring blir samtidig gjort tilgjengelige i NordlandsAtlas. Ordningen utvides nå til også å gjelde kvalitetssikring og publisering av planavgrensning ved planoppstart. Les brev sendt til kommuner i Nordland (se høyre marg).

Positive erfaringer

Kvalitetssikring og publisering i Nordlandsatlas har bidratt til å forenkle, effektivisere og øke kvaliteten på uttalelser fra høringsparter. Vi har også fått positive tilbakemeldinger fra kommuner om at kvalitetssikring gjør det enklere og billigere å få rettet opp tekniske feil.

Tilgjengeliggjøring av arealplaner i digitale kart øker muligheten for medvirkning og lokalt engasjement. I 2015 ble mer enn 70 % av alle arealplaner på høring i Nordland kvalitetssikret av kartverket og tilgjengeliggjort på NordlandsAtlas.

Hva innebærer endringen?

Kommunene i Nordland og private planleggere vil med dette tilbudet få publisert forslag til plangrense på NordlandsAtlas, få bedre og mer konkrete tilbakemeldinger tidlig i planprosessen og dermed potensielt spare tid og ressurser på unødvendige konflikter senere i planprosessen.

Kommunene i Nordland oppfordres til å benytte seg av tilbudet om kontroll og utlegging av planområdet ved oppstart og planforslag ved offentlig ettersyn. Send planomriss ved oppstart og selve planen ved høring til plannordland@kartverket.no