Pressemeldinger

Fylkesmannen i Nordland skal være åpen og tilgjengelige for pressen.

Vi kan hjelpe journalister med å finne riktig person for bakgrunnsinformasjon, saksopplysninger og intervju. Vi legger til rette for pressen under større møter og arrangementer, som kongelige besøk, statsbesøk og andre offisielle besøk.

Vi gjør vårt beste for å holde media informert om aktuelle saker.

Her finner du våre pressemeldinger. For fagartikler, se i menyen under Tema A-Å.

For å få daglige nyheter, artikler, prinsipielle vedtak og tilsynsrapporter osv. anbefaler vi deg å se på våre fag- og temasider.

Du kan også opprette abonnement på nyheter/saker fra Fylkesmannen her.

 

                                                                                                                

10.07.2020

Økt langsiktig gjeld for kommunene

Store investeringsbehov og høye låneopptak er hovedgrunnen til at den langsiktige gjelden i Nordlands kommuner har økt med nesten 40 prosent de siste fem årene.

02.07.2020

- Viktig at vi alle tar ansvar for å minimere smitterisiko ved økt turisme i Nordland

- Vi forstår at folk er bekymret for smittespredning nå når landet gradvis åpner opp igjen, men om alle forholder seg til gjeldende smittevernråd så bidrar vi til å holde kontroll over smittesituasjonen i Nordland. Vask hendene, hold avstand, unngå større forsamlinger og isolér deg dersom du er syk.

30.06.2020

- Forvaltningskrise for de minste kommunene

- Deler av kommuneforvaltningen i Nordland er ikke faglig forsvarlig av hensyn til rettssikkerhet og likeverdige velferdstjenester til innbyggerne. De minste kommunene har havnet i en forvaltningskrise fordi de har for store oppgaver. 

23.06.2020

Fire nye marine verneområder i Nordland

Regjeringa har i dag opprettet fire nye marine verneområder i Nordland: Kaldvågfjorden og Innhavet i Hamarøy, Karlsøyfjorden i Bodø, Nordfjorden i Rødøy og Innervisten i Vevelstad.

17.06.2020

Fylkesmannen i Nordland anmelder Forsvarsbygg

Fylkesmannen anmelder Forsvarsbygg for brudd på vernebestemmelsene for Nautå naturreservat i Evenes.

27.01.2020

Kronprins Haakon til Andøy 5. mars - informasjon til pressen:

H.K.H Kronprinsen besøker Andøya 5.mars. 

22.01.2020

Lofoten sier ja til mer samarbeid

- Alt ligger til rette for at Lofoten kan bli et kraftsenter i Nordland.  Vi registrerer med glede at det er en svært offensiv holdning til mer samarbeid i regionen, sa fylkesmann Tom Cato Karlsen under et møte med Lofotrådet nylig.

02.12.2019

Alle ansatte på kurs i samisk kulturforståelse

Onsdag 4. desember er alle ansatte hos Fylkesmannen invitert til å delta på kurs i samisk kulturforståelse.

13.08.2019

Ny fylkeslege i Nordland

Morten Juul Sundnes (46) ble i sommer ansatt som ny fylkeslege i Nordland.

27.06.2019

Rana kommune får tvangsmulkt - skole gjennomførte ikke tiltak for elev

Rana kommune pålegges tvangsmulkt på 50.000 kroner og bøter på 3.000 kroner per døgn av Fylkesmannen i Nordland fordi en skole ikke har gjennomført nok tiltak for å sikre en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø.

Fleire nyhende